จ้างจัดกิจกรรมวิ่ง NightRun เพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     จ้างจัดกิจกรรมวิ่ง NightRun เพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศราคากลาง

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน