ซื้อเหรียญรางวัลพร้อมสายคล้อง กิจกรรมวิ่ง NightRun เพื่อการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ซื้อเหรียญรางวัลพร้อมสายคล้อง กิจกรรมวิ่ง NightRun เพื่อการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน