จ้างเหมาทำเคาน์เตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     จ้างเหมาทำเคาน์เตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน