ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

จ้างเหมาทำเคาน์เตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     24 ก.ย. 2562
ซื้อเหรียญรางวัลพร้อมสายคล้อง กิจกรรมวิ่ง NightRun เพื่อการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     20 ก.ย. 2562
จ้างจัดกิจกรรมวิ่ง NightRun เพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     10 ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าจอดรถ) เพื่อใช้ในกิจกรรมอบรมเพื่อยกระดับการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการของจังหวัดน่านและศึกษาดูงาน(3วัน2คืน) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     26 ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์(รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทาง และค่าจอดรถ) เพื่อใช้ในกิจกรรมอบรมเพื่อยกระดับการบริหารจัดการโรงแรมที่พักและร้านอาหารจังหวัดน่านและศึกษาดูงาน (3วัน2คืน) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     26 ส.ค. 2562