ข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "COVID Free Setting Nan เพื่อความปลอดภัยของคนน่าน”

3 ธ.ค. 2564      49 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. นางสาวนันท์วิชิดา วิชัยสิรตระกูล TAC จังหวัดน่านพร้อมด้วย นางสาวธัญญ์ขวัญ  วงศ์สิริบวรกุล เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากนางหทัยกาญจน์  อิภิชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "COVID Free Setting Nan เพื่อความปลอดภัยของคนน่าน”โดยมีนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานกิจกรรม ณ ข่วงเมืองน่าน