เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการดำเนินการและคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

3 ธ.ค. 2564      56 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางหทัยกาญจน์  อิภิชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นางสาววรางค์ภรณ์  ศิริเลิศวิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการดำเนินการและคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 โดยมี นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช  ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดน่าน