เข้าร่วมประชุมวิ่ง-ปั่นจักรยาน เมืองงั่ว FUN FILLED ครั้งที่ 3

3 ธ.ค. 2564      162 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายปรีดาพงษ์  จันทร์ต๊ะวงศ์  เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอนาน้อย ได้รับมอบหมายจากนางหทัยกาญจน์  อิภิชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมวิ่ง-ปั่นจักรยาน เมืองงั่ว FUN FILLED ครั้งที่ 3 โดยมีนายนพพร  เรืองสว่าง นายอำเภอนาน้อยเป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระเจ้าทองทิพย์ ที่ว่าการอำเภอนาน้อย