เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

13 ม.ค. 2565      32 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวภูชิษา ปันแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นางหทัยกาญจน์ อิภิชาติ นักวิเคราะห์นโยบานและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกิจกรรม ณ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดน่าน