เข้าร่วมติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านน้ำว้า หมู่ 5 ตำบลน้ำพาง  อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

13 ม.ค. 2565      9 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพฤหัสบดี 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00-13.00 น. นางหทัยกาญจน์ อิภิชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน และ นางสาว นันท์วิชิดา วิชัยสิริตระกูล TAC จังหวัดน่าน นางสาวธัญญ์ขวัญ วงศ์สิริบวรกุล เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย นำโดย นายอัศฐา ไชยานุวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และ นายปฤษฎางค์ สามัคคีนิชย์ นายอำเภอแม่จริม เข้าร่วมติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านน้ำว้า หมู่ 5 ตำบลน้ำพาง  อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน